Kontaktní informace

Těšíme se na Vaši návštěvu

UDEKA s.r.o.

IČ: 278 32 317

Ing. Tomáš Havrlant, jednatel

Gagarinova 2857/13, 746 01 Opava

Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek 7:00 - 15:00

pátek                  7:00 -  14:00

v jiný čas kdykoli po dohodě

+420 603 825 766

+420 601 330 165


kancelar@udeka.cz

Naši tradiční partneři - Ing. Pavla Sojová - daňová poradkyně a zapsaná mediátorka